Συχνές ερωτήσεις για Βιολογικός Καθαρισμός Αυτοκινήτου

Tί είναι ο βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου;

Βιολογικός είναι ο ειδικός, ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση του εσωτερικού του αυτοκινήτου, που γίνεται μέσω της χρήσης ειδικών συσκευών και  ειδικών, οικολογικών (βιοδιασπώμενων) καθαριστικών ουσιών.